Grafické podklady

Vzhľadom na to, že rozhodujúca časť predlôh pre výrobu magnetiek/odznakov/otvarákov sa posiela e-mailom, teda bez osobného stretnutia, poprosíme o dodávanie grafických podkladov na základe nami uvedených požiadaviek.

  • Farebný režim vo farbách RGB.
  • Ak požadujete Pantone farby, je potrebné túto skutočnosť konzultovať.

 

Ak klient neupozorní vopred na skutočnosť, že sa jedná o pantone farby, bude mu dodaný podklad vytlačený v CMYK. Následná reklamácia z dôvodu nezhody farieb je neopodstatnená.


  • Posielajte nám len bezproblémové formáty, najlepšie cdr (Corel Draw - 8 / Corel Draw - 11 / Corel Draw - X3)
  • Predlohy posielajte vždy s textom prevedeným do kriviek, inak neručíme za zámenu fontov.

 

Používajte iba predlohy spracované v programoch pracujúcich s vektorovou grafikou. Predlohy pre tlač musia mať správny rozmer, farebný režim, rozlíšenie a všetky náležitosti tlačového súboru.

 

  • Kvalita fotografií by mala mať formát jpg: minimálne 1000 x 1000 Pixels, 300 DPI.
  • Ku každej zákazke,  v ktorej je priamy zásah do vizuálu grafického návrhu je poslaný na odsúhlasenie.
  • Ak je grafický podklad korektný, platia tie ceny, ktoré sú uvedené v našom cenníku.

 

Zákazník zaplatí aj za úpravy predlôh, dodaných v nevyhovujúcich formátoch, alebo vyhotoveniach (word, excel, scen, grafický návrh bez spádu a iné).

 

  • Súhlasom korektúry potvrdzuje zákazník objednávku.
  • Následné reklamácie prípadných chýb sú bezpredmetné, ak ste ich prehliadli už v korektúre.

 

Správne rozmiestnenie grafiky na magnetku/odznak/otvarák:

 

a) čierna čiara zobrazuje celkový rozmer (výsek) magnetky/odznaku/otvaráku


b) modrá čiara - ak požadujete mať obrázok alebo farbu od hrany okraja magnetky/odznaku/otvaráku, musí farba a obrázok siahať až po modrú čiaru, tak ako je to znázornené na ukážke

 

c) zelená čiara ohraničuje priestor pre grafiku

 

Upozornenie:

 

Texty a obrázky presahujúce túto zelenú čiaru budú zaslané klientovi naspäť na upravenie.

 

Grafický návrh Vám vieme vytvoriť aj na želanie.

 

Zákazník platí len za grafické práce a úpravy podľa jeho požiadaviek, plus korektúry, ktoré sú s tým spojené.